Parrocchia Ortodossa Romena l'Ascesione del Signore 

Parohia Ortodoxă Română 

Inăltarea Domnului - FIRENZE I

Actualitati

Taina Sfintei Spovedanii - conferinta preotesca la parohia Firenze 16/10/2014

Posted by Admin on October 17, 2014 at 7:50 AM


În data de 16/10/2014 la parohia "Inalţarea Domnului" din oraşul Florenţa s-a desfăşurat conferinţa preoţească pe tema Sfintei Taine a Spovedaniei în cadrul ciclului de conferinţe care se susţin în Episcopia Ortodoxă Română a Italiei la îndemnul şi cu binecuvantarea PS Siluan cu ocazia Anului Omagial euharistic şi comemorativ al Sfinţilor Martiri Brancoveni. Programul a început la orele 10:00 cu slujirea Sfintei Liturghii la care au participat toţi preoti din protopopiatul Toscana. Părintele paroh Ionuţ Coman a susţinut referatul pe tema Sfintei Taine a Mărturisirii. În introducere s-a arătat cum Sfânta Taină a Spovedaniei a fost instiuită de însuşi Hristos prin faptul că El a săvârşit-o primul, acordand iertarea păcatelor acelor persoane care mărturiseau credinţa in El, cerand ajutorul Lui prin aceasta mărturisind implicit pacatele lor şi care acceptau indemnul Lui de a nu mai păcătui. Mântuitorul apoi a dat puterea iertări pacatelor şi ucenicilor Săi şi urmaşilor acestora. Succesiv s-au evidenţiat cateva din rădăcinile biblice şi patristice, sensul impărtăşiri cu Hristos mântuitorul şi unirea cu El prin mărturia pe care penitentul o dă tocmai cu ajutorul şi prin harul Mântuitorului transmis prin episcopi apoi prin preot. S-au prezentat căteva aspecte legate de diferenţele confesionale relative la această Sfănta Taină apoi căteva aspecte dintre inovaţiile şi încălcările ale nor¬melor liturgice şi canonice pri¬vind Taina Spovedaniei.


În final a avut loc agapa frăţească pregătită de doamnele parohiei din Florenţa. A urmat apoi la îndemnul şi cererea părintelui protopop un schimb de experienţă constructiv în legatură cu situaţia deţinutilor din închisorile din Toscana.

Pr. Stăniloae afirma că în Sfânta Taina a Spovedaniei nu există o altã materie decât mâna şi epitrahilul preotului aşezat pe capul penitentului, ca semn al trimiterii preotului de către Hristos şi de către Biserică şi al răspunderii aşezate pe umerii lui. Prin trupul şi prin vesmântul lui liturgic vine harul lui Hristos asupra penitentului, cum curgea prin trupul şi prin vesmintele Domnului în cei ce îi cereau ajutorul cu credinţă.

Dacă Hristos însuşi a predicat pocăinţa spre intrarea în Împaraţia Cerurilor şi chiar El este martorul cel credincios al Tatălui, la rândul lui credinciosul este chemat să devină şi el, prin mărturisirea in faţa preotului duhovnic care i-o primeşte, un martor viu al lui Hristos, o mărturisire reală şi autentică a iubiri faţă de El şi de poruncile Sale.

fotografii

pr. cons. I. Coman

 

Categories: Activitati