Parrocchia Ortodossa Romena l'Ascesione del Signore 

Parohia Ortodoxă Română 

Inăltarea Domnului - FIRENZE I

Actualitati

Conferinta in închisoarea din Sollicciano, închisoare din parohia Firenze, 27 Noiembrie 2014

Posted by Admin on December 3, 2014 at 4:10 AM

În după amiaza zilei 27 noiembrie 2014, s-a desfășurat în închisoarea din Sollicciano conferința interreligioasă pe tema: "Pedeapsa cu moartea".


Evenimentul promovat de comunitatea Sant' Egidio cu ocazia aniversării a 300 de ani de la abolirea acesteia în Granducato di Toscana face parte dintr-o serie mai amplă de activități desfășurate pe tot cuprinsul Italiei, în cadrul zilei internaționale “Cities for Life - Città per la Vita / Città contro la Pena di Morte” .

Alături de ceilalți relatori din cadrul conferinței a participat și pr. Ionuț Coman Cilier din partea Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, paroh al parohiei din Florența (Firenze) și capelan pentru închisoarea Sollicciano.

La conferința intereligioasă au relatat reprezentanţi creștini, musulmani și baha’i. A fost prezentata și o mărturie despre o iertare autentică a unei victime care în cadrul agresiunii si-a pierdut tatăl, ea însăși fiind rănită.

În relatarea sa, pr. paroh a vorbit celor 200 de deținuți de mai multe naționalități - prezenți în sala teatrului din închisoare - despre însemnătatea abolirii pedepsei capitale și despre șansa determinantă dată acelora de a se căi sincer și de a intra șirul creștin al înaltelor valori educativ morale ale persoanei umane, puse in slujba fata binelui şi frumosului.

Durerea extremă a pierderii unor persoane dragi, anumite considerente legate de sănătatea corpusului social, dar şi ruperea legăturii autentice cu Dumnezeu pot induce intenția de a hotărî pedeapsa cu moartea in cazul cuiva care a făcut deliberat răul, aplicând prin durere, dar şi patimă, acea lege a ochiului pentru ochi şi a dintelui pentru dinte. Dacă însă in Legea din Vechiul Testament observăm anumite exemple extreme in care pedeapsa capitală era aplicată - spre exemplu in caz de adulter (Lev 20, 10), crimă sau viol (Deut 22, 25), si chiar neascultarea de părinți şi împotrivirea, vrajba sau ura faţă de aceştia (Deut 18, 21) sau chiar semeţia şi împotrivirea faţă de autoritatea religioasă (Deut 17, 12), necromanţia, vrajitoria, idolatria, relaţiile intime nenaturale şi nefireşti, observăm în schimb că în Noul Testament – legea harului -, perspectiva este răsturnată, aşa cum Mântuitorul ne arată de exemplu în cazul femeii care căzuse in păcat de adulter (In 8,3-11), iar legea ochiului pentru ochi şi a dintelui pentru dinte este răsturnată de însăși cuvintele Mântuitorului (Mt 5, 38-39) și de însăși iertarea Sa dată tocmai pe Cruce. Iată de ce este necesar a evidenția cum mai întâi de toate crima este şi un păcat şi, mai degrabă decât a pedepsi persoana prin trup, este mai bine a tămădui şi vindeca sufletul, este mai bine a ridica pe cel căzut decât a-l doborî sau a-l nimici, mai bine a schimba răul în bine, a ajuta a câştiga pocăinţa, a întelege răul făcut cu toate consecințele acestuia, căci bucurie se face in cer pentru un om care se pocăieşte. Iată de ce este necesar a arăta calea prin pocăință, despătimirea, eliberarea și iertarea prin lacrimile sincere pe care Domnul le vede si pe care le înţelege şi care singure pot schimba răul in bine.

Un mare autor al literaturii universale arăta ca nu putem ajunge la fericire construind-o pe tocmai pe durerea aproapelui nostru.

Adevărata schimbare – metanoia - fiind tocmai pocăinţa sinceră, schimbarea radicală a sufletului ajunge la acea smerenie kenotica patadoxală, dar fireasca dumnezeieşte - pe care Domnul a trăit-o tocmai pentru a avea viaţă în noi şi care, prin harul Său, o răspândește prin Sfânta Taină a Pocăinței celor care Îl iubesc pe El şi ţin poruncile Lui. Este un drum de osteneală duhovnicească şi ascetica prin care pâna şi închisoarea poate deveni un loc de pocăinţă sincera, dăruind prin strădanie sens vieţii şi perspectivă de viitor liber.

Categories: Activitati