Parrocchia Ortodossa Romena l'Ascesione del Signore 

Parohia Ortodoxă Română 

Inăltarea Domnului - FIRENZE I

Actualitati

Pelerinaj si vizita ghidata la sfarsit de Februarie 2016 la Basilica Santa Maria Novella din Florenta

Posted by Admin on March 4, 2016 at 8:55 AM


În după amiaza de duminică, 28 Februarie 2016, a avut loc a treia etapă a proiectului "Credinţă si Cultură", proiect cultural desfășurat de Parohia Ortodoxă Română 'Înălțarea Domnului'.

Primele doua etape ale proiectului au avut loc în cursul anului 2015 și au vizat basilicile San Miniato al Monte si Santa Croce.

Pelerinii s-au bucurat și de această dată de vizita ghidata la cea mai eleganta biserica de stil gotic din orașul Florența, Biserica dominicană Santa Maria Novella. Catedrala este renumita prin capelele sale frumos decorate de celebri maeștri ai picturii din epoca Renașterii. Un exemplu este chiar Capella Tuornabuoni - decorată de unul din cei mai faimoși maeștri ai vremii, Ghirlandaio, al cărui ucenic a fost chiar Michelangelo.

În cadrul vizitei, s-au comparat cele trei crucifixuri existente: cel pictat de către Giotto in 1289, așezat in mijlocul catedralei și în care elementele picturii de tradiție bizantina sunt încă dominante, cel din fresca pictata de un alt artist faimos, Masaccio, în "Trinità", și crucifixul lui Bruneleschi din Capella Gondi.

Complexul basilicii și al mănăstirii este faimos și pentru momentele de istorie bisericească importante pentru creștinismul ortodox și cel catolic pentru că în edificiile adiacente a fost gazduit și Sinodul din 1439 din Florența, care ar fi avut ca scop unirea bisericilor de tradiție orientală și occidentală.

Acest sinod dorit de papa Eugeniu al IV-lea și de împăratul bizantin Ioan al VIII-lea Paleologul, doritor de ajutor militar din occident împotriva pericolului otoman care amenința Imperiul roman creștin ortodox de răsărit - debutează la Ferrara, dar este ulterior mutat la Florenta.

Papa, delegația latină, împăratul roman Ioan împreună cu delegația bisericii ortodoxe din care cele mai importante figuri au fost Patriarhul Iosif al Constantinopolului, filozoful George Scolasticus - cel care avea să devină în câțiva ani viitorul patriarh Ghenadie al Constantinopolului care cade în 1453 sub dominație otomană -, Mitropolitul Isidor al Rusiei, Mitropolitul Visarion - aceștia ultimii vor devenii cardinali, și Mitropolitul Marcu de Efes, cel care, la polul opus, a denunțat așa zisă unire, au fost găzduiți în orașul Florența la îndemnul familiei florentine a Medicilor.

În absida dreaptă este prezentă o frescă comemorativă care îl prezintă pe Patriarhul Iosif înaintat în vârstă și care, spre sfârșitul lucrărilor sinodale, adoarme întru Domnul. Se consideră că este înmormântat în cimitirul adiacent bazilicii.

De precizat și vizita in interiorul chiostrului verde - Capellone degli spagnoli -, unde este detaliat pictată alegoria științelor sacre, activitatea inteligenței umane sub influența Duhului Sfânt și alegoria artelor liberale. Acest ordin dominican era un ordin de călugări care cultivă științele, iar această mănăstire era o adevărată școală elevată de cultură, cum redă și descrierea alegorică pictată.

Vizita s-a încheiat cu descrierea fațadei acoperită cu marmură albă și verde gri cu forme geometrice realizată de arhitectul faimos Alberti și cu prezentarea celor două instrumente astronomice construite de astronomul Ignazio Danti.

Timpul fiind ploios, am încheiat după-amiaza cu un ceai fierbinte, adăpostiți într-una din verandele ce se găsesc în faimoasa și maiestuoasa piață a omonimei bazilici, schimbându-ne impresiile și bucurându-ne privirea cu arhitectura edificiilor renascentiste.

Mulțumim doamnei ghid Iulia, parohiană fidelă de mulți ani, care, cu profesionalismul, dragostea și pasiunea pentru frumos ne-a însoțit și de această dată în lumea culturii izvorâte din credință creștină.

Cultura creștină orientală și occidentală este purtătoare și edificatoare de valori spirituale universale.

Cultul bisericii în general, iar cel ortodox ca sinteză a artelor, cum o numea părintele P. Florenskij, și care înfățișează legătura tainică în Har intre Dumnezeu și om, este generator el însuși de cultură. Bisericile, bazilicile, mănăstirile cu arhitectura și pictura iconică a perfecțiunii dumnezeiești, în care cultul recapitulează doxologic creația lui Dumnezeu, centru al jertfei Sale care se comunică prin sfintele Taine oamenilor - sunt făclii și izvoare nesecate de inspirație și de păstrare a virtuților, și totodată izvoare de inspirație și de creație artistică și științifică pe deplin actuale.

Pr. Ioan Coman si doamna Iulia Olaru

Categories: Activitati