Parrocchia Ortodossa Romena l'Ascesione del Signore 

Parohia Ortodoxă Română 

Inăltarea Domnului - FIRENZE I

Culegere da cantari ortodoxe - Raccolta di canti ortodossi

Fericirile - Le Beatitudini

Paraclisul Maicii Domnului (M Moise) - Preghiera alla Madre di Dio

Rugăciunea Paraclisului Maicii Domnului, alcătuire a Monahului Teostirict iar după unii a lui Teofan, se citeşte la vreme de întristare a sufletului şi grea încercare, spre a dobândi alinare şi mângâiere.

Nelipsit din pravila zilnică a monahului şi a creştinilor evlavioşi, este o preafrumoasă rugă prin care ne încredinţăm singurei ajutătoare nebiruite, cu a cărei mijlocire scăpăm din toate necazurile.

Citirea cu smerenie şi zdrobire de inimă a paraclisului, aduce în sufletul creştinului o negrăită pace, care covârşeşte toată mintea.

Folosul duhovnicesc al acestei rugăciuni către Maica Domnului se arată grabnic celor care o fac cu credintă:

Pentru toti care scapă cu credinţă întru acoperământul tău cel puternic te rogi, ceea ce eşti bună; că noi păcătoşii nu avem altă izbăvire către Dumnezeu în nevoi şi în necazuri, pururi fiind încărcaţi cu multe păcate, Maica Dumnezeului celui de sus. Pentu aceea cădem înaitea ta să ne izbăveşti pe noi, robii tăi, din toate nevoile.” ( Stihiră din slujba Paraclisului Maicii Domnului )

Acatistul Sfantului Acoperamant al Maicii Domnului

Psalmi

Ridica-voi ochii mei la ceruri.